Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đào Hồng Quyết báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/3 tại thủ đô Hà Nội, với chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Bình đẳng – Hội nhập”; tham dự có 1.153 đại biểu chính thức, là những phụ nữ tiêu biểu trên cả nước.

Đoàn Cà Mau có 13 đại biểu tham dự; đóng góp 3 nội dung được đại hội ghi nhận, sửa đổi, bổ sung vào nội dung văn kiện đại hội.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, Đại hội đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, gồm 161 ủy viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết, đảm bảo tính kế thừa, liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất khóa XII đã bầu Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội gồm 31 ủy viên, 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII.

Các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gồm: Bùi Thị Hòa, Trần Thị Hương, Hoàng Thị Ái Nhiên và Nguyễn Thị Tuyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *