Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam

1.100 tấm lợp đến với người dân vùng thiên tai

Nhằm giúp người dân vùng thiên tai giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam đã thực hiện Chương trình tài trợ tấm lợp sóng,