Hóa đơn điện tử

Tiện ích từ những dịch vụ công nghệ thông tin

Bên cạnh những dịch vụ viễn thông truyền thống, VNPT còn cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong việc đơn giản hóa các