Hoa màu đón tết

Hoa màu đón tết

Những ngày này, bà con các xã, phường vùng ven như: Xã Lý Văn Lâm, xã Tân Thành, phường Tân Thành (TP. Cà Mau); xã Khánh Lâm (huyện U Minh), xã