hoạt động không phép

Vẫn còn tái diễn tình trạng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa hoạt động không phép

Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn số 8 (Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam), Trưởng cơ quan Thường trực Liên ngành Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) tỉnh,