Học sinh Cà Mau

Học sinh Cà Mau hân hoan vào năm học mới

Sáng ngày 5/9, hơn 238.000 học sinh của 514 trường mầm non và phổ thông các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cùng các thầy cô giáo vào lễ khai