học sinh đi học trở lại

Cà Mau chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại vào ngày 2/3

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau, vừa có công văn gửi Trưởng phòng GD&ĐT các huyện và TP. Cà Mau, thủ