Học viện Hành chính Quốc gia

30 học viên tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Sáng 26/11, Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. PGS.