Hội đồng thẩm định

Thạnh Phú hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 19/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh, chủ trì cuộc

Thạnh Phú hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới

Sáng ngày 14/8, Hội đồng thẩm định nông thôn mới (NTM) tỉnh có buổi làm việc, kiểm tra thực tế tại xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước) để thẩm định các