Thạnh Phú hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử (giữa) chủ trì cuộc họp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Lê Việt Triều cho biết, kết quả thẩm định cho thấy xã Thạnh Phú cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin, cơ bản xã thực hiện tốt, đúng quy trình hồ sơ đảm bảo theo kế hoạch, thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn xã.

Theo đó, số lượng hộ dân được lấy ý kiến là 2.941/3.652 hộ, đạt trên 80,53% (theo quy định là 70%). Đặc biệt là mức độ sự hài lòng về kết quả xây dựng NTM đạt 99,96%. Bên cạnh đó, bà con góp ý cần tiếp tục đầu tư thêm một số tuyến lộ đấu nối còn lại, nối liền xóm ấp, tạo điều kiện để người dân nông thôn giao thương; đề xuất nâng cấp trạm điện Thạnh Phú vì hiện nay trạm đã quá tải, nhằm vụ phục tốt nhu cầu sinh hoạt cũng như sản xuất; sắp xếp chợ xã nền nếp và hoạt động hiệu quả hơn.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của địa phương tuy đạt, nhưng chưa cao; cần tăng cường vận động nhân dân trồng cây xanh, hoa màu tạo cảnh quan đẹp vùng nông thôn…

Hội đồng thẩm định đã tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín. Kết quả, 26/26 thành viên Hội đồng tán thành, đạt tỷ lệ 100% nhất trí xã Thạnh Phú hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *