Thạnh Phú đạt chuẩn nông thôn mới

Hạ tầng giao thông trên địa bàn xã được đầu tư, xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân. Ảnh: KIM CƯƠNG

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Cái Nước tổ chức công bố xã đạt chuẩn NTM đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, không phô trương; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Thạnh Phú duy trì và phát triển các tiêu chí NTM, đặc biệt chú trọng các tiêu chí: Tổ chức sản xuất, thu nhập, an ninh trật tự, môi trường và an toàn thực phẩm… để đảm bảo đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu theo quy định.

Trước đó, ngày 14/8, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh (Hội đồng) có buổi làm việc, kiểm tra thực tế tại địa phương để thẩm định các nội dung, tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn NTM. Tiếp đến, ngày 19/8, Hội đồng có cuộc họp, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử – Chủ tịch Hội đồng, để nghe báo cáo kết quả xây dựng NTM của xã Thạnh Phú.

Được biết, tổng kinh phí thực hiện xây dựng NTM trong hơn 10 năm qua của địa phương khoảng 275 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương trên 5 tỷ đồng (chiếm 1,88%), nhân dân đóng góp trên 141 tỷ đồng (chiếm 51,73%).

Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã Thạnh Phú đạt 45,6 triệu đồng/người/năm, phấn đấu đến cuối năm đạt 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,2%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *