Hội đồng thẩm định xét công nhận

Huyện Thới Bình có thêm 2 xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới

Sáng ngày 17/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh, chủ trì cuộc