Hội nghị Đảng bộ

Hội nghị Đảng bộ tỉnh lần thứ 17: Kết quả đạt được khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17, diễn ra sáng 26/11, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Chủ