Hội nghị kết nối giao thương tại Việt Nam

Kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp nông, thủy sản với các doanh nghiệp xuất khẩu

Chiều ngày 4/12, tại tỉnh Cà Mau, Bộ Công thương tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại cấp Quốc gia “Hội nghị kết nối giao thương tại Việt Nam giữa