Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn

6 tháng hỗ trợ được 3 căn nhà Mái ấm Công đoàn

Sáng 3/7, Công đoàn viên chức tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào công chức, viên chức, lao động 6 tháng đầu