Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phòng

Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ xác lập 2 chuyên án, 21 kế hoạch nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh triệt phá