Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam

Vận động tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm phục vụ tết

Ngày 4/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 13, khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019). Dự Hội nghị