Hội Người cao tuổi

“Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”

Sáng 11/4, Hội Người cao tuổi tỉnh họp báo cáo kết quả thực hiện công tác người cao tuổi năm 2018 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019. Phó