Hòn Đồi Mồi

Chấm dứt dự án gây nuôi động vật hoang dã ngoài đảo gắn với phát triển du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau vừa có quyết định chấm dứt thực hiện Dự án đầu tư phát triển du lịch gắn với gây nuôi động vật