Họp mặt kỷ niệm

Họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)

Chiều ngày 17/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và trao thưởng các

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận

Ngày 15/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và tổng kết 5 năm phong trào

Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam

Chiều ngày 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày