Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Đảng viên cao niên duy nhất vinh dự nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng dịp 19/5

Chiều ngày 18/5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đến tận gia đình, trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho