iPEC

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau: Sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp và nhà đầu tư

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC) là đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, hỗ trợ, hướng dẫn tháo

Phát triển sản phẩm du lịch tuyến Cà Mau – Hòn Đá Bạc – Khu di tích lịch sử Bác Ba Phi

Làng nghề truyền thống chuối khô Trần Hợi hình thành và phát triển gần 100 năm qua, nơi rất lý tưởng cho du khách tham quan. Khô cá bổi thị trấn Trần Văn Thời (ấp Đá Bạc A, Cơi 5,