Kết nối yêu thương

Tận tâm chia sẻ – Kết nối yêu thương!

Chưa đầy một năm đi vào hoạt động, Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh) đã góp phần làm tăng sự hài lòng của bệnh nhân, người