khai giảng năm học mới

Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau khai giảng năm học mới

Ngày 20/9, Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau tổ chức Lễ tổng kết năm học 2018 - 2019 và khai giảng năm học mới 2019 - 2020.