Khẩn trương rà soát

Khẩn trương rà soát, sớm khắc phục hạn chế, yếu kém

Quý I/2019, hầu hết các lĩnh vực đều có kết quả đạt khá, tăng so với cùng kỳ, như: Tổng sản lượng thủy sản tăng 2,5%; thu ngân sách tăng 39%;