kháng chiến chống Mỹ

Con đường huyền thoại

Đường Trường Sơn, hay còn có tên đường Hồ Chí Minh, nối từ Cao Bằng đến Đất Mũi (tỉnh Cà Mau), được chia theo nhiều vùng.