khảo sát sự hài lòng

Chú trọng theo dõi, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Ngày 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ