khối doanh nghiệp

Nữ thủ lĩnh 8x

Dám nghĩ, dám làm, dám thử sức mình ở những vị trí khó khăn… là những gì nhìn nhận được từ những thủ lĩnh Đoàn, đặc biệt là nữ bí thư