khởi sắc

Xã anh hùng khởi sắc

Trong kháng chiến, xã Nguyễn Phích (huyện U Minh) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, dù bom đạn nhưng người dân vẫn một lòng bám trụ, giữ đất, giữ