không chấp hành

Đã sai, còn không chịu sửa

Xây dựng công trình không phép, dù đã bị lập biên bản, nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng người vi phạm vẫn không chấp hành.

Cần xử lý nghiêm hành vi không chấp hành, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ

Gần đây, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm không chấp hành hiệu lệnh, tìm cách chống đối Cảnh sát giao thông (CSGT) có chiều hướng gia tăng và