không đội mũ bảo hiểm

Vi phạm không đội mũ bảo hiểm có dấu hiệu gia tăng

Đội mũ bảo hiểm (MBH) đã trở thành quy định bắt buộc đối với người điều khiển và người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao