khu điều trị

Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

Không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch trong