khuyến học

Xã hội hóa giáo dục và khuyến học, khuyến tài

Những năm qua, công tác xã hội hóa giáo dục và khuyến học, khuyến tài ở huyện Trần Văn Thời được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm và các

“Huyện hiếu học” và câu chuyện khuyến học, khuyến tài

Đầm Dơi được mệnh danh là vùng đất có truyền thống hiếu học. Nhiều người con trưởng thành từ vùng quê còn lắm nghèo khó này khi đã thành đạt, lại