kiên quyết xử lý

Nơi nào để phát sinh “chi phí không chính thức”, sẽ kiên quyết xử lý!

“Không thể chấp nhận khi vẫn còn xuất hiện yếu tố “chi phí không chính thức” trong lúc chúng ta ngồi đây đánh giá về công tác cải cách hành chính”,