kiến thức

Cung cấp kiến thức để giúp cộng đồng xóm, ấp đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình 135

Ngày 24/9, tại TP. Cà Mau, hơn 180 đại biểu là đại diện cộng đồng các xã, ấp đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 được tham dự Lớp tập