Kỳ họp thứ chín – HĐND tỉnh khóa IX

Thảo luận những vấn đề “nóng”, cử tri quan tâm

Trong phiên làm việc của ngày thứ 2 vào sáng nay 11/7, tại Kỳ họp thứ chín - HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu thảo luận tại Hội trường xung