ký kết hợp tác thông tin

Cà Mau và Thông tấn xã Việt Nam ký kết hợp tác thông tin

Chiều 12/7, lãnh đạo tỉnh Cà Mau và lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam tiến hành ký kết thỏa thuận Chương trình hợp tác thông tin. Chứng kiến lễ ký