làm theo lời Bác

Tuổi trẻ Cà Mau làm theo lời Bác

Trải qua 90 năm thành lập và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị trí của tuổi trẻ, xác định tuổi trẻ là lực lượng

“Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vì một Việt Nam khỏe mạnh”

Sáng ngày 17/5, tại Trạm Y tế Phường 2, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam TP. Cà Mau tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm