lan tỏa yêu thương

“Nghĩa đồng bào trong cơn đại dịch” Kỳ 2: Hành động bình dị – lan tỏa yêu thương

Những ngày chống dịch gay cấn, căng thẳng ở Cà Mau, tinh thần đoàn kết, tương trợ của đồng bào trong tỉnh trỗi dậy và mạnh mẽ hơn lúc nào hết;