lãnh đạo quản lý

Hơn 70 học viên tham gia bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương

Ngày 9/9, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và