Hơn 70 học viên tham gia bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương

Dự Lễ khai giảng có: PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phân viện, Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh; PGS.TS Phạm Đức Chính – Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia; ông Trần Hồng Quân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hồng Vệ – Hiệu trưởng Trường Chính trị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Học viện, cùng gần 70 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp sở và công chức thuộc diện quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương trong tỉnh.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn từ ngày 9/9 đến ngày 26/9, với 11 chuyên đề: Năng lực lãnh đạo quản lý sở; cải cách hành chính giai đoạn hiện nay và trách nhiệm của lãnh đạo; quản lý và phát triển nguồn nhân lực; sử dụng các công cụ trong quản lý; chức năng nhiệm vụ của sở và chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo quản lý; quản lý sự thay đổi; phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, yêu cầu và thách thức đặt ra; tác phong, phương pháp làm việc của lãnh đạo, quản lý sở; giao tiếp và quan hệ với công chúng; quy hoạch, triển khai và đánh giá chính sách công; phân công phối hợp trong lãnh đạo, quản lý.

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu khai giảng, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, nhấn mạnh: “Công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở có vai trò quan trọng trong việc bổ sung, cập nhật kiến thức và thực tiễn về lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương để hoàn thành chức trách được giao. Đồng thời, trang bị những kỹ năng cơ bản để đội ngũ này sử dụng có hiệu quả các phương pháp cần thiết trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý… Trong quá trình học tập, học viên cần mạnh dạn tham gia ý kiến, trao đổi hai chiều để lớp học thực sự hiệu quả, bởi thông qua lớp học sẽ cung cấp cho học viên “cần câu” chứ không phải “con cá”, giúp học viên vận dụng sáng tạo, hợp lý vào công việc, tình huống cụ thể trong quá trình lãnh đạo, quản lý”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *