bồi dưỡng

150 cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng

Ngày 8/11, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán

Hơn 70 học viên tham gia bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương

Ngày 9/9, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và