Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL

Kết quả Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL năm 2019

Vừa qua, tại TP. Vị Thanh diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan và chấm giải Ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 34 năm 2019, do tỉnh Hậu Giang