lớp 1

Chuẩn bị cho việc triển khai giảng dạy sách giáo khoa mới lớp 1

Năm học 2020 - 2021, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới đối với lớp 1. Các đơn vị,