Luật Bảo vệ môi trường

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Sáng ngày 29/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và giải quyết, tháo