Lấy ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì, phát biểu tại Hội nghị.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) hiện hành được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 23/6/2014, thay thế Luật BVMT năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Luật đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác BVMT. Nhận thức về trách nhiệm và hành động trong BVMT đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội.

Phương thức quản lý, giải quyết các vấn đề về môi trường đã có sự thay đổi, từ bị động ứng phó sang chủ động kiểm soát, phòng ngừa, kiểm soát các dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

Xu hướng suy giảm nhanh chất lượng môi trường và xu thế tăng mạnh về ô nhiễm môi trường trước đây đang được kiềm chế, giảm dần. Nền kinh tế có bước phát triển bền vững hơn, thân thiện hơn với môi trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực thi cho thấy Luật đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa điều chỉnh kịp thời với những thách thức mới đặt ra đối với công tác BVMT như: Cơ chế, chính sách BVMT chưa phù hợp và đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường; các thủ tục hành chính về môi trường còn có sự phân tán, thiếu liên thông, tích hợp dẫn đến việc cùng một dự án, chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục hành chính mang tính cho phép về môi trường của nhiều bên, nhiều cơ quan nhà nước…

Từ thực tiễn thi hành Luật và để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về BVMT, xây dựng hệ thống chính sách BVMT đồng bộ, thống nhất, sát với thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế nên cần thiết phải triển khai nghiên cứu, sửa đổi Luật BVMT hiện hành.

Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) gồm có 16 chương, 192 điều, trong đó bãi bỏ nhiều quy định, giảm nhiều thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo được công tác quản lý, BVMT như thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược. Theo đó, các chiến lược, kế hoạch không phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược. Dự thảo Luật chỉ quy định đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược là các quy hoạch theo quy định trong Luật Quy hoạch.

Bên cạnh góp ý dự thảo Luật, hội nghị còn thảo luận, lấy ý kiến, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Lấy ý kiến các đại biểu về các vấn đề quan trọng, lâu dài đặt ra đối với ngành, để đóng góp vào Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể chế trong pháp luật để chuẩn bị cho đất nước bước vào giai đoạn mới, đặc biệt là vấn đề đất đai – nội dung của Luật BVMT (sửa đổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *