Lấy phiếu tín nhiệm 28 vị giữ chức vụ do đại biểu HĐND tỉnh bầu

Các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các vị giữ chức vụ do đại biểu HĐND tỉnh bầu. Ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải là những người bỏ là phiếu đầu tiên.

Theo đó, có 28 vị đang giữ chức vụ do đại biểu HĐND tỉnh bầu được lấy phiếu tín nhiệm. Trong đó, 7 vị giữ chức vụ chuyên trách HĐND tỉnh, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Võ Quốc Tín; trưởng các ban HĐND tỉnh, gồm các ông: Trần Ngọc Diệp, Nguyễn Sơn Ca, Trần Chánh Quang và bà Ngô Ngọc Khuê.

Đối với khối nhà nước, sẽ lấy phiếu tín nhiệm các vị: Nguyễn Tiến Hải – Chủ tịch UBND tỉnh; các phó chủ tịch UBND tỉnh: Lâm Văn Bi, Trần Hồng Quân, Lê Văn Sử, Thân Đức Hưởng. Các thành viên UBND tỉnh, gồm các ông: Trương Dũng Tiến – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Thành Sỹ – Giám đốc Công an tỉnh; Trịnh Văn Lên – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Minh Luân – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Dư Minh Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Thanh Reo – Giám đốc Sở Tư pháp; Lê Minh Ý – Giám đốc Sở Nội vụ; Đoàn Quốc Khởi – Giám đốc Sở Tài chính; Huỳnh Quốc Hoàng – Chánh Thanh tra tỉnh; Lê Thanh Triều – Giám đốc Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn; Triệu Quang Lợi – Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Nguyễn Thanh Điền – Giám đốc Sở Ngoại vụ; Trần Hiếu Hùng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Đô – Giám đốc Sở Công thương; Nguyễn Đức Thánh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh và bà Trương Linh Phượng – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Riêng các ông: Huỳnh Quốc Việt – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hồ Hoàn Tất – Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phan Tấn Thanh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ không được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm lần này do đảm nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh chưa đủ 9 tháng liên tục theo quy định tại khoản 6, Điều 1, Nghị quyết 85/2014 của Quốc hội.

Kết quả sẽ được công bố vào chiều 6/12.

Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này là nhằm mục đích nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh, giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng xem xét, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *