mũ bảo hiểm

Khoảng 32.000 mũ bảo hiểm tặng học sinh lớp 1 năm học 2019 – 2020

Số lượng mũ bảo hiểm (MBH) được trao tặng lần này nằm trong Chương trình “Trao tặng MBH cho học sinh lớp 1”, được tổ chức nhằm hưởng ứng lời kêu

Tiếp tục chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ

Theo Kế hoạch triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ năm học mới với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” tại tỉnh Cà Mau, học sinh