mùa hè tình nguyện

Khởi động mùa hè tình nguyện

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 đã chính thức bắt đầu. Đi để học hỏi, để trải nghiệm; đi để cống hiến, để trưởng thành - hành trang