mua khí bù đắp

Sẽ đề xuất Chính phủ cho chủ trương mua khí bù đắp

Trước thực tế sẽ thiếu nguồn khí cung cấp cho 2 nhà máy điện, Nhà máy Đạm và Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau, chiều 27/3, Ủy viên Trung ương